Lýdia Jergušová-Vydarená

English version

Narodená:
1940 v Banskej Bystrici, Slovensko

Štúdium:

1957–1963
Slovenská vysoká škola technická –
Fakulta architektúry, Bratislava

1964–1968
Vysoká škola výtvarných umení –
od. prof. Petra Matejku, Bratislava

1998
habilitácia na docenta
na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava

1990–1999
pedagogicky pôsobila na Katedre výtvarných disciplín,
Fakulta architektúry na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave

2000–2003
viedla Ateliér alternatívnej grafiky
na Fakulte výtvarného umenia Akadémie umení
v Banskej Bystrici

2002–2003
pracovala ako prorektor pre rozvoj školy
na Akadémii umení v Banskej Bystrici

2003–2007
pracovala ako štatutár v občianskom združení
profesionálnych výtvarníkov Slovenska v Slovenskej
výtvarnej únii v Bratislave

Venuje sa kresbe, ručne tkanej tapisérii,
monumentálnej maľbe a grafike.