Lýdia Jergušová-Vydarená

English version
Obrázok výstavy

1991
Medzynarodowe Triennale Grafiki Kraków –
Pawilon Wystawowy BWA,
International Triennial of Graphic Arts Cracow
Internationale Grafiktriennale Krakau – Nurnberg

Grafika:
Ruch rytmu, sitodruk, 100×70cm
Movement of Rhythm, silkscreen, 100×70cm

Obrázok výstavy

1991
Intergrafia 91
Miedzynarodowa Wystawa Grafiki Katowice 91
Pawilon Wystawowy BWA
Exposition Internationale de la Gravure La Louviére 92,
Centre de la Gravure et de l'Image Imprimée, Belgia

Grafika:
Kobieta – Robot 6, sitodruk, 100×70cm
Woman – Robot 6, silkscreen, 100×70cm

Obrázok výstavy

1992
7. Miedzynarodowe Triennale Tkaniny – Centralne Muzeun Wlokiennictwa, Łódź
7th International Triennale of Tapestry – Central Museum of Textiles, Łódź
Award Centralne Muzeum of Textiles Wlokiennictwa, Łódź – nomination

Inštalácia:
Stworzenie Ziemi, aplikacja, bavelna, sviatlo, 250×580cm
Creation of Earth, applique, cotton, light, 250×580cm

Obrázok výstavy

1994
Korelácie, Korrelation, Correlation
AKB Bremen, Newcastle Hatton Gallery

Inštalácia:
A.I.D.S., textil, ostnatý drôt

Obrázok výstavy

1995
11 Norske Internasjonale Grafikk Triennale, Fredrikstad 1995
11 Norwegian International Print Triennale, Fredrikstad 1995
Fredrikstad Library

Grafika:
She and He, He and She, serigraphy

Obrázok výstavy

1997
V. Triennale Sztuki Majdanek 97,
The Fifth International Art Triennale,
The Summer Gallery, Majdanek

Grafika:
Continuation of a Dream 1, silkscreen, 100×70cm
Continuation of a Dream 2, silkscreen, 100×70cm

Obrázok výstavy

2003
Eurografik Kyiv 2003
European Culture Integration Bridge –
Lavra Gallery, Kyiv, Ukraina

Grafika:
Mathematicians – Division, silkscreen, 88×62cm

Obrázok výstavy

2003
Medzynarodowe Triennale Grafiki Kraków – Bunkier Sztuki
International Triennial of Graphic Arts Cracow
Internationale Grafiktriennale Krakau – Oldenburg,
Horst Janssen Museum

Grafika:
Seria: Matematycy – Dzelenie, serigrafia, 88×62cm
Mathematicians – Division, silkscreen, 88×62cm
Matematiker – Division, siebdruck, 88×62cm
Serie: Matematycy – Minus, serigrafia, 96×62cm
Mathematicians – Minus, silkscreen, 96×62cm
Matematiker – Minus, siebdruck, 96×62cm

Obrázok výstavy

2004
Sixth Bharat Bhavan Biennial of Print Art 2004
Roopankar – The Museum of Fine Arts, Bhopal India

Grafika:
The Change of Repetition 5, silkscreen

Obrázok výstavy

2007
II Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica
Ciudad de Cáceres 2016

Grafika:
Code I, silkscreen, 110×80,6cm

Obrázok výstavy

2007
China Sanbao,
International Printmaking Exhibition Participants

Grafika:
Series: Occupation of Nature – Ozone Hole,
silkscreen, 120×80cm

Obrázok výstavy

1990
Kitchen Art – inštalácia v suterénnych priestoroch obytného domu v Bratislave
ručný papier, prírodný cesnak a cibuľa

Výstava s názvom Kitchen Art predstavuje artefakty inšpirované činnosťou človeka v kuchyni. Suroviny a technológie používané pri príprave jedla – cibuľa, cesnak, orechy a hmota papiera, vyrobená z obalov potravín v kuchynskom mixéry, prezentovali výtvarnou formou spracovaný záujem ľudí o estetickú úpravu jedla. Na prezentáciu bol vybraný priestor bývalej pivnice domu vinára. Na vernisáži boli podávané „čierne“ (s makom) a „biele“ (s tvarohom) rezance.

Obrázok výstavy

1998
Výstava na jedno použitie
Zelená sieň Thurzovho domu v Banskej Bystrici

inštalácia grafík

Obrázok výstavy

1999
Valorizácia časom
Košice, Hlavná ulica

inštalácia grafík

Obrázok výstavy

2007
Kolektívna výstava združenia VEKTORYart
Výstavné siene Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave

Kontaminované čiarou
Kresba pierkom
Tajné písmo neznámeho jazyka
Strelnica

Obrázok výstavy

2007/2008
I → ∑(a + b) = √c
Galéria ForZet v Bratislave

40 grafických listov

Výstava s názvom I → ∑(a + b) = √c prezentuje diela Lýdie Jergušovej-Vydarenej z jej posledného tvorivého obdobia. Životné skúsenosti z bytia, v časovom úseku vymedzenom rokmi 2000 až 2007, sú zhmotnené do diel, ktoré síce používajú symboly a znaky už osvedčeného výrazu, ale rozprávanie je stručnejšie a zrozumiteľnejšie. Tak ako v sérii Matematici alebo Okupácia prírody aj vo vystavených dielach je zjavný zámer autorky označiť názvy jednotlivých artefaktov vzorcami, či už z aritmetiky alebo geometrie. Podľa jej názoru súčasná doba je dobou ľudí, ktorí k svojmu životu potrebujú matematické vedy a to na všetkých stupňoch vzdelanosti, veku a rôznosti profesií. Preto aj výsledný efekt z umeleckého diela je podriadený autorovmu vedomému alebo podvedomému používaniu čísel a vzorcov či už v kompozícií diela, v jeho rytmizácii alebo priamo použitím média.